Gå til innhold
Annonse

Bekymret for «Texasfiske» - Kan føre til stopp i fangst av leppefisk

Anne Kjos Veim fra Fiskeridirektoratet under
Anne Kjos Veim fra Fiskeridirektoratet under "Aqkva Rensefisk" 2016. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- Vi er litt engstelige for utviklingen utover sesongen. Vi ønsker ikke "Texasfiske", sier Anne Kjos Veim fra Fiskeridirektoratet som ber fiskerne ha is i magen. Etter innføring av totalkvote for rensefisk, fryktes det nå at alle skal kaste seg rundt med en gang, og Veim advarer med at Fiskeridirektoratet kan innføre bråstopp av fisket dersom de føler de mister kontrollen.

Annonse

Under forrige ukes «Aqkva Rensefisk» på Stord tok Anne Kjos Veim fra Fiskeridirektoratet opp reguleringene i fisket etter leppefisk for 2016.

- Hovedelementene fra 2015 er videreført, men vi har lagt inn noen nye elementer også.

Skal opprettholde bestand og være «luseverktøy»

Forskriften om regulering av fisket etter leppefisk ble fastsatt i mars og formålet med den er å opprettholde bærekraftige bestander, samtidig som leppefisken kan være ett av verktøyene i lusebekjempelse.

- Noen ønsket at vi skulle lukket fisket etter leppefisk, slik at nye fiskere ikke kunne komme til, men så langt føler ikke vi at vi har tilstrekkelig dokumentasjon til å gjøre dette og valgte å ikke gjøre det, forklarer hun.

Å innføre totalkvote mente direktoratet ga mest kontroll og det var dette som var hovedgrunnen for valget.

- Er man flinke til å samarbeide i oppdrettsnæringen, bør man lett kunne fått fordelt fisken mellom aktørene, mener hun.

Kan innføre stopp

Kvoten i dag er på til sammen 18 millioner: ti millioner på Vestlandet, fire millioner i på Sørlandet og fire millioner i Nord-Norge.

- Vi har valgt å ikke begrense redskapsmengdene på Vestlandet og Møre og Romsdal, men har gjort dette på Sørlandet. Dette er fordi vi også skal kunne ha tilgang på leppefisk etter en eventuell stopp, forklarer hun.

Hun forteller at direktoratet kjapt kan sette inn redskapsbegrensning på Vestlandet.

- Vi kan sette dette inn en på svært kort varsel om vi mener det er nødvendig. En eventuell stopp av fisket kan også skje om vi føler at vi mister kontrollen, sier hun.

- Dersom 2016 fisket er likt de foregående årene på Vestlandet, er det stopp i fisket i september-oktober. Alt kommer an på hvor «Texas» fisket blir. Vi ønsker ikke "Texasfiske"og ber dere ha is i magen, sier hun.

Hun minner også om at landings- og sluttsedler blir levert riktig, for å unngå en tidlig stopp.

- Forhåpentlig er vi kommet til august før vi må stoppe fisket og innføre redskapbegrensing. Det burde ikke være noe panikkartet hurtigfiske her, sier hun.

Vurderer reguleringer fortløpende

I løpet av sommeren skal Fiskeridirektoratet igjen forhøre seg med Havforskningsinstituttet,  for å få oppdatert kunnskap om bestandene. Havforskningen ser også nærmere på både fiskemål, gyteforløp til bestandene, og at de ser på artsselektivt fiske for berggylte.

Når det gjelder fluktåpninger ønsker hun bedre dokumentasjon på dette slik at denne eventuelt kan reguleres til neste år.

- Vi har fått noen innspill om å øke minstemålet på grønngylte og venter på en vurdering fra Havforskningen på dette, opplyser hun.

Veim ønsker også tilbakemeldinger fra både oppdrettere og fiskere på hvordan de best mulig skal regulere fisket i fremtiden.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse