Gå til innhold

Blir et av Europas største landbaserte anlegg - slik skal de redusere driftskostnaden

Et av Europas største, landbaserte oppdrettsanlegg designes ved hjelp av digitale tvillinger og simulering som erfaringsmessig kan gi inntil 10 prosent reduksjon i driftskostnader. Illustrasjon. Salfjord.
Et av Europas største, landbaserte oppdrettsanlegg designes ved hjelp av digitale tvillinger og simulering som erfaringsmessig kan gi inntil 10 prosent reduksjon i driftskostnader. Illustrasjon. Salfjord.

Salfjord blir det første landbaserte oppdrettsanlegget som utvikles med omfattende simulering. ABB mener dette kutter investeringskostnader og kan gi opptil ti prosent lavere driftskostnader.

Lukkede oppdrettsanlegg, som Salfjords planlagte, landbaserte laksefasilitet på Tjeldbergodden, skal løse både miljø- og fiskevelferdsproblemer i åpne anlegg til sjøs. Når det blir realisert, vil det bli et av Europas største i sitt slag, kommer det frem i pressemelding fra ABB og Salfjord.

Kutter kost

For å optimalisere design og drift, samarbeider ABB og Salfjord om simulering av prosessen og elektrosystemet ved bruk av digitale tvillinger av det fysiske anlegget. 

- Vi har store forventninger til samarbeidet med ABB og simulering av oppdrettsanlegget. Det gir solid innblikk i prosessen og elektrosystemet og hvordan vi kan forbedre det på en rekke områder, sier Hans Ramsvik, daglig leder i Salfjord. - Simuleringen bidrar blant annet til verifikasjon av prosessdesign, valg av elektrisk utstyr, lavere energiforbruk, mindre effekttopper, smartere bruk av ulike energikilder, opplæring av operatører og bedre utnyttelse av anlegget.

En digital tvilling er en digital kopi av anlegget som man kan benytte for å simulere en del forskjellige driftsscenarier for å optimalisere design før bygging.Les mer om hva en en digital tvilling er på Tekna sin nettside– og hva kan den brukes til.

Erfaringer fra ABB viser at bruk av simulering og digitale tvillinger fra designfasen og videre i driftsfasen av industrielle prosessanlegg kan redusere driftskostnadene inntil ti prosent, samtidig som investeringskostnader og oppstartstid kuttes. For Salfjords planlagte anlegg er særlig kontroll på maksimalt effektuttak og dynamisk valg av energikilder viktig. Slike anlegg er kraftkrevende industri med et effektbehov estimert til flere titalls MW.

Faktaboks:

  • Salfjord AS ble etablert i 2018 og er eid av 65 aksjonærer. Selskapet ønsker gjennom konseptet Oceanfront Farming å skape bærekraftig landbasert oppdrett basert på de naturgitte fortrinn vi har langs Norges kyst.
  • Rent sjøvann, fornybar energi og spisskompetanse innen mat, fiskehelse og prosess skal bidra til å gjøre Salfjord til en av de ledende oppdrettsselskapene Norge.
  • ENOVA støtter dette prosjektet gjennom Energifondet.
  • ABB er et globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering og motorer.
  • ABBs har 110 000 medarbeidere i over 100 land. 

Optimaliserer energimiks

- Noen prosent reduksjon av energiforbruket får store utslag i kostnader over tid, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør hos ABB.

- Men vel så viktig er kontroll på effektuttaket sett mot det offentlige kraftnettets kapasitet, mulig bruk av overskuddsvarme fra nærliggende industri og innfasing av nye energikilder.

Salfjords planlagte oppdrettsanlegg ved sjøkanten på Tjeldbergodden vil fullt utviklet ha en kapasitet på 43 500 tonn laks per år (tilsvarer ca. 36 500 tonn HOG). Plasseringen byr på fordeler som ubegrenset tilgang til rent sjøvann fra Atlanterhavet. Fiskevelferd er alfa og omega. Lakselus og rømming skal være en saga blott. Eksterne utslipp vil kuttes med ca. 70 prosent da slam fra avføring vil renses og potensielt gjenbrukes som råstoff i andre industriprosesser.

Har du en sak du
vil tipse oss om?