Gå til innhold

Ellingsen Seafoods nye settefiskanlegg er offisielt overlevert

Avbildet er en stolt daglig leder Aino Helene Ellingsen sammen med prosjektleder Andres Thyri fra Artec Aqua. Foto: Ellingsen Seafood.
Avbildet er en stolt daglig leder Aino Helene Ellingsen sammen med prosjektleder Andres Thyri fra Artec Aqua. Foto: Ellingsen Seafood.

Ellingsen Seafood sitt nye smoltanlegg Silver Seed med gjennomstrømmingsteknologi er nå overlevert. 

På Facebook skriver Skrovaoppdretteren Ellingsen Seafood at deres nye settefiskanlegg er formelt overlevert fra totalentreprenør Artec Aqua til Silver Seed. Anlegget kan produsere inntil 4 millioner smolt, og er spekket med både kjent og ny teknologi

- Jeg er superstolt over hva vi har fått til. Anlegget er Norges mest moderne gjennomstrømmingsanlegg. Gjennom varmeveksling og gjenvinning får vi en energieffektiv produksjon. Når vi tilfører 1kW elektrisk kraft så får vi ut ca 40kW i form av varme. Dette er en merkedag for eiere, ansatte og ikke minst for fisken vår. Det nye anlegget vil gi bedre fiskevelferd, noe vi tar på største alvor, sier en rørt daglig leder Aino Helene Ellingsen.

- Tusen takk til alle leverandører! Kult å komme fra region hvor det lokale næringsliv representerer over 50 % av verdien på prosjektet, skriver selskapet.

Kapasiteten til selskapet skal økes fra 3,2 millioner settefisk til rundt fire millioner. Ellingsen Seafood leverer per i dag kun settefisk til seg selv. 

At oppdrettsselskapet ikke skal ha RAS og heller ikke satser på storsmolt, har settefiskansvarlig Øyvind Kileng tidligere uttalt er et bevisst valg og at de gjerne går litt mot strømmen på nettopp dette. 

- Vi har troen på gjennomstrømming-anlegg, ettersom det gjør at vi kan sikre en stabil drift og for at kompleksiteten ved produksjonen ikke skal økes i forhold til dagens produksjon, uttalte han. 

Selskapet har tidligere opplyst at teknologien valgt er derfor basert på gjenbruksløsninger. I hovedsak betyr dette at karvise CO2-luftere holder nivået av CO2 innenfor aktuelle krav. Med denne teknologien, er vannbehovet kun 40 % av det behovet ville vært ved full gjennomstrømning.

Har du en sak du
vil tipse oss om?