Gå til innhold
Annonse
Mattilsynet har fått bekreftet ILA ved Kjeahola i Rogaland. Store ringer markerer restriksjoner på eksport til Australia. Gult skravert felt er overvåkningssone for ILA. Kilde Barentswatch.
Mattilsynet har fått bekreftet ILA ved Kjeahola i Rogaland. Store ringer markerer restriksjoner på eksport til Australia. Gult skravert felt er overvåkningssone for ILA. Kilde Barentswatch.

Mowi-lokaliteten som ligger i Rogaland fylke og er i et foreslått område for SAV 2.

Annonse

I en melding forteller Mattilsynet at det er påvist ILA ved lokalitet 11913 Kjeahola i Finnøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten tilhører Mowi og tilsynet ble valset 7. november 2019 om mistanke om ILA på lokaliteten.

Lokaliteten ligger nær lokalitet Jørstadskjæra som fikk påvist ILA 15. november. Lokaliteten er dessuten er også foreslått i et kontrollområde for SAV 2.

- Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, poengterer Mattilsynet i meldingen.

Grunnlag for påvisning

Virksomheten varslet ifølge Mattilsynet 7. november 2019 om mistanke om ILA på lokalitet Kjeahola. Mistanken bygget på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS.

- Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 22. november 2019 på grunnlag av påvisning av deletert virus og histopatologiske funn, samt positiv immunhistokjemi, gjennomført ved Veterinærinstituttet, forteller de.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokalitet Kjeahola pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse