Gå til innhold
Det er påvist ILA på lokaliteten Øksneset tilhørende Kobbevik og Furuholmen. Kilde Barentswatch.
Det er påvist ILA på lokaliteten Øksneset tilhørende Kobbevik og Furuholmen. Kilde Barentswatch.

Mattilsynet melder at det er påvist ILA i oppdrettsanlegg hos Kobbevik og Furuholmen i Austrheim kommune i Vestland fylke. 

Mattilsynet melder i en pressemelding at det er påvist ILA ved lokaliteten Øksneset i Austrheim kommune i Vestland fylke. Kobbevik og Furuholmen oppdrett AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Fiskehelsetjenesten STIM varslet Mattilsynet 27. mai 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 30559 Øksneset.

Mistanken var basert på resultatet av histologiske funn og PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Den 31. mai og 9. juni 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 30559 Øksneset for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 16. juni 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Oppretter kontrollområde

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Bedriften har ifølge nettsiden sin i dag syv tillatelser og en årlig produksjon på 3500 tonn laks og 2500 tonn ørret. Det er pr i dag 12 ansatte.

Har du en sak du
vil tipse oss om?