Gå til innhold
Annonse

- Måsøval har ikke vært over lusegrensen en gang i år

Illustrasjonsbilde. Røkter Sindre Nordskag utfører lusetelling ved lokalitet Espnestaren for Måsøval Fiskeoppdrett. Foto: Måsøval.
Illustrasjonsbilde. Røkter Sindre Nordskag utfører lusetelling ved lokalitet Espnestaren for Måsøval Fiskeoppdrett. Foto: Måsøval.

Måsøval Fiskeoppdrett har i år hatt mye fokus på lakselus. Arnfinn Aunsmo forteller at de har hatt en god lusekontroll, og har ikke vært over lusegrensen en eneste gang i år. 

Annonse

Veterinær Arnfinn Aunsmo, har i løpet av høsten skiftet rolle i oppdrettsselskapet, og gikk fra å være fiskehelsesjef til direktør for utvikling i Måsøval Fiskeoppdrett.

- Min rolle vil være å jobbe med den biologiske produksjonen, samt nye prosjekter, opplyser han til Kyst.no. 

Økt med 5000 tonn

Aunsmo sier Måsøval har hatt en god produksjon i 2018, og har slaktet ca. 13 000 tonn sløyd fisk.

Arnfinn Aunsmo har fått ny stilling i Måsøval fiskeoppdrett. I høst gikk han fra å være fiskehelsesjef til utviklingsdirektør. Foto: Måsøval fiskeoppdrett.
Arnfinn Aunsmo har fått ny stilling i Måsøval fiskeoppdrett. I høst gikk han fra å være fiskehelsesjef til utviklingsdirektør. Foto: Måsøval fiskeoppdrett.

- Det er en stor økning i forhold til året før, da vi produserte rundt 8000 tonn sløyd fisk. Så 2018 tegner som et godt år for Måsøval per 6. desember og forhåpentligvis for hele resten av desember, opplyser han. 

Selskapet som holder på Frøya i Sør-Trøndelag har ambisjoner om noe økt produksjon i 2019. Men nettopp hvor mye vil Aunsmo ikke si noe om.

For å opprettholde best mulig fiskehelse og fiskevelferd sier han det er viktig for selskapet å ha fokus og kontroll på lus, forbedre tilvekst, kortere risikotid, arbeide aktivt med tiltak for å redusere dødelighet samt redusere risiko i drift, operasjoner og strategisk.

Bra første del av 2018

Når det gjelder lusetiltak sier han at selskapet bruker mye rensefisk.

- Vi prøver også å redusere tiden fisken er i sjø ved bruk av større smolt. Vi jobber også for å unngå behandlinger i den grad det lar seg gjøre, og har fokus på å ha mindre håndtering av fisken, sier han til Kyst.no.

Aunsmo beskriver 2018 som et greit luseår, og sier de absolutt er fornøyd med forbedringen de har gjort fra tidligere år. 

- Vi har ikke vært over lusegrensene én gang i år, og det synes vi er veldig bra. Vi har hatt et svært bra første halvår når det gjelder lakselus, men litt mer krevende andre halvår med en del ikke medikamentelle behandlinger. Dette skulle vi jo ønsket hadde vært færre av ettersom vi jo ønsker å ha minst mulig behandling av fisken. Men vi vil fortsette å redusere dette ytterligere. neste år.

Aunsmo sier de har fokus på at det ikke skal være brannslukking, men heller jobbe forebyggende og ha en god kontroll der de fisken ikke trenger noen som helst behandling mot lus. 

Illustrasjon av konseptet AquaSemi. Klikk for større bilde. Kilde: Måsøval Fiskeoppdrett.
Illustrasjon av konseptet AquaSemi. Klikk for større bilde. Kilde: Måsøval Fiskeoppdrett.

Nummer tre på listen – venter spent på svar

Utviklingsdirektøren sier de nå venter spent på avgjørelse på søknad om utviklingskonsesjoner.

De står nå på nummer tre på listen til Fiskeridirektoratet, og etter hva Kyst.no erfarer vil det da ikke ta så lang tid før selskapet får vite om de får godkjent sin søknad eller avslag. 

Måsøval søkte i 2015 om tre utviklingstillateser basert på Helexir-konseptet. Disse fikk de avslag på i 2016 fordi Fiskeridirektoratet vurderte at konseptet mangler en tilstrekkelig nær tilknytning til produksjonen av fisk og produksjonsenheten til å omfattes av formålet med utviklingstillatelser.

Imidlertid søkte de på nytt helt på tampen av tidsfristen i 2017 om fem utviklingstillatelser (3 900 tonn), denne gang for konseptet AquaSemi. Konseptet omtales som et halvt nedsenkbart, semilukket oppdrettsanlegg, og er tiltenkt eksponerte lokaliteter. Produksjonen opplyses det er planlagt til Trøndelag. 

- Vi er svært spent på avgjørelsen til direktoratet, og vet at søknaden er under behandling. Så vi håper vi kan få et svar før jul, sier Aunsmo til Kyst.no.

Måsøval fiskeoppdrett opplyser han ellers har gjort noen generelle oppgraderinger i drift, og fått på plass en ny Akva-fôrflåte på lokaliteten Lamøya i Frøya kommune. 

Røkter Sindre Nordskag håndfôrer fisken ved lokaliteten Espnestaren i Frøyfjorden. Klikk for større bilde. Illustrasjonsfoto: Måsøval fiskeoppdrett.
Røkter Sindre Nordskag håndfôrer fisken ved lokaliteten Espnestaren i Frøyfjorden. Klikk for større bilde. Illustrasjonsfoto: Måsøval fiskeoppdrett.

Flere nye i staben

Måsøval fiskeoppdrett har i den siste tiden ansatt flere nye i produksjonen deres.

- Vi har også ansatt en ny fiskehelsesjef og en ny logistikkcontroller. Vi jobber også med å få på plass en ny finansdirektør og produksjonssjef land, legger han til.

Aunsmo sier avslutningsvis at de i 2019 vil fortsette forbedringsarbeid og ha fokus på produksjon.

- Vi har mange dyktige medarbeidere som er dedikerte og legger inn stor innsats for at selskapet skal nå sine mål.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse