Gå til innhold
Annonse

Medisinsk teknologi tar laksevalg til et nytt nivå

CT-teknologien ble først testet i 2018 gjennom pilotprosjektet CompleteSCAN, et FHF- finansiert prosjekt. Foto: Benchmark Genetics
CT-teknologien ble først testet i 2018 gjennom pilotprosjektet CompleteSCAN, et FHF- finansiert prosjekt. Foto: Benchmark Genetics

SalmoBreed har annonsert planer om å bruke toppmoderne medisinsk teknologi for å forbedre datainnsamlingen fra sine stamfamilier - i et prosjekt som skal være til nytte for den globale laksenæringen.

Annonse

Hvert år gjennomfører SalmoBreed testslakt på halv- og fullsøsken av neste generasjon stamfisk i deres avlsprogram. Dette gir tilgang til viktig informasjon som brukes til å rangere hver fisk i henhold til deres forventede ytelse på ulike slakt- og kvalitetsegenskaper. Under tidligere testslakt lager SalmoBreed et oppsett med et slakteri, vanligvis med en ukes varighet, hvor de manuelt dissekerer, veier, scorer, registrerer og prøvetar flere tusen fisk.

Vil heve listen

Planen er å heve listen under årets testslakt, som vil bli gjennomført 11.-15. februar ved Bremnes Seashore sitt slakteri på Bømlo.

- Testslaktet 2019 er spesielt. Det er første gang vi får fenotyper fra en mobil medisinsk datatomograf (CT) i denne skalaen, forklarer Borghild Hillestad, Genetikksjef i SalmoBreed, som er ansvarlig for prosjektet.

CT-teknologien ble først testet i 2018 gjennom pilotprosjektet CompleteSCAN, et FHF- finansiert prosjekt. I år erstatter CT-skanneren tradisjonell manuell disseksjon og forventes å øke nøyaktigheten i datainnsamlingen.

- Å objektivt avgjøre relevante avlsparametere som fettutbytte, er ekstremt viktig når man velger de riktige avlskandidatene, sier Hillestad. 

– Vi er veldig glade for at Bremnes Seashore ønsker oss velkommen til deres anlegg, og vi ser frem til å samle inn data fra våre fenotyper for årsklasse 2017 ved hjelp av en CT-skanner.

10 000 fisk PIT-merket

I tillegg til stamfisk fra SalmoBreed gjennomfører vi lignende tester på fisk fra vårt søsterselskap StofnFiskur og vår partner SalMar sin Rauma-stamme. Totalt 10 000 fisk fra de tre stammene ble PIT-merket og satt i sjø høsten 2017 ved Havforskningsinstituttets anlegg i Austevoll kommune. Vekst, dødelighet, lusetall og ulike helseparametere har blitt registrert, og vevsprøver for DNA-analyse har blitt samlet.

- For Havforskningsinstituttet er det viktig å være involvert i arbeidet SalmoBreed og andre kommersielle selskaper i norsk havbruksnæring. Samarbeidet hjelper oss med å utvikle vår forskning på akvakultur og skaper forståelse for ulike utfordringer som oppstår i bransjen, sier Stig Ove Utskot, Havforskningsinstituttets prosjektleder for SalmoBreeds testslaktgruppe.

Bekrefte genetisk korrelasjon

Fisken som stammer fra StofnFiskur, har halv- og fullsøsken i sin avlskjerne, som er lokalisert i deres fullsyklus landanlegg på Island. Søsken fra samme familier er også nå oppdrettet i Danmark og Chile. Testslaktet gir mulighet til å bekrefte den høye genetiske korrelasjonen mellom vekst målt på land i StofnFiskurs avlskjerne og sjøvannvekst i Norge.

Om CT-skanning:

CT-skanning er en ikke-destruktiv metode som opprinnelig ble utviklet for å måle sammensetningen av humane vev. Ved å bruke denne teknologien på laks, er det mulig å estimere avkastning ved hjelp av 3D-bildeanalyse av røntgenabsorpsjonsegenskapene. Siden forskjellige vev har ulike absorpsjonsegenskaper, kan væskedistribusjonen hentes ved hjelp av programvare for bildeanalyse. Dette kan redusere kostnadene på arbeidskraft og materialer ved testslaktet, og fjerne operatøravhengigheten når man utfører manuell filetering. Virtuell rengjøring av fisken gjøres ved å finne de forskjellige organene og fjerne dem ved hjelp av avansert bildeanalyse.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse