Gå til innhold

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Bodø kommune i Nordland fylke

Illustrasjonsbilde av ILA. Foto: Trygve Poppe.
Illustrasjonsbilde av ILA. Foto: Trygve Poppe.

Det er mistanke om ILA ved lokaliteten Storevika i Bodø kommune i Nordland fylke. Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS) driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Labora fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet 11.06.2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Storevika. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste diagnosen. Utfyllende analyseresultater vil foreligge innen kort tid, melder Mattilsynet i en pressemelding. 

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Kontrollområde

Lokalitet Storevika er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Gildeskål, Beiarn og Bodø kommune. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokalitet 13006 Hestholmen 27. mai 2020.

Dersom mistanken ved lokaliteten Storevika blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.

Lokale tilpasninger ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA

Har du en sak du
vil tipse oss om?