Gå til innhold
Rømming skjedde på lokaliteter Voldnes og Rønstad på Sunnmøre. Skjermdump: BarentsWatch.
Rømming skjedde på lokaliteter Voldnes og Rønstad på Sunnmøre. Skjermdump: BarentsWatch.

Fiskeridirektoratet melder om rømming på Sunnmøre hos Mowi, samt pålegger Fjordsmolt AS miljøovervåking. 

Fiskeridirektoratet mottok siste helg melding fra Mowi AS om rømming av fisk fra to lokaliteter på Sunnmøre, Voldnes og Rønstad. Lokalitetene ligger i henholdsvis Herøy og Volda kommune.

- Vi gjennomførte tilsyn hos selskapet tirsdag, og de har fått pålegg om utvidet gjenfangst, skriver direktoratet.

Det er til nå meldt om gjenfangst av 86 fisk med en vekt på 2 - 3 kg. Direktoratet ønsker tips og bilder fra publikum om fangst av rømt fisk i området for å få et bilde av omfang og spredning.

Nedjusterer tallene

Samtidig melder direktoratet at de pålagte Fjordsmolt AS miljøovervåking etter rømmingshendelsen ved Hellaren settefiskanlegg i Grovfjorden i sommer.

Det var om lag 203 000 fisk som rømte fra Fjordsmolt AS sitt settefiskanlegg Hellaren i slutten av juli.

- Selskapet har justert rømmingsantallet noe ned etter første rapportering. Det er gjenfanget ca. 105 000 individer etter hendelsen, i hovedsak i tilknytning til en nærliggende ferskvannskilde, skriver direktoratet.

Ifølge direktoratet indikerer analyser utført på gjenværende fisk at en viss andel av fisken kunne overleve i sjøvann på rømmingstidspunktet.

Miljøovervåkingen omfatter utløpet fra Hellaren kraftverk nær anlegget.

- I tillegg skal en bekk og et elvedelta undersøkes, og samt utløpet av indre Grovfjorden.

Overvåkingsaktivitetene skal utføres i perioden fra høsten 2019 til våren 2020. Rømt settefisk skal gjenfanges der det er praktisk mulig.

Fjordsmolt AS har engasjert Ferskvannsbiologen for å følge opp pålegget.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?