Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto av rognkjeks. Foto: Therese Soltveit.
Illustrasjonsfoto av rognkjeks. Foto: Therese Soltveit.

Atypisk furunkulose var den bakteriesykdommen som skapte mest problemer for rognkjeks i sjøsatt  i oppdrett i 2015. Så langt ser det ut som vaksinen om bruke har dårlig effekt. Det viser en undersøkelse Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag fra Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Annonse

Oppdraget ble initiert etter at mange oppdrettere i 2015 meldte om økt dødelighet på rognkjeksen.

Undersøkelsen er gjort på basis av på innsendt materiale til Veterinærinstituttet i løpet av januar-november 2015, samt en spørreundersøkelse og dybdeintervju med fiskehelsetjenester som gir informasjon fra store deler av norskekysten.

Resultatene foreligger nå i rapporten "Akutt dødelighet hos rognkjeks" i 2015 som indikerer at bakteriell sykdom utgjør den vesentligste del av problemene relatert til dødelighet hos rognkjeks i Norge etter utsett i sjø.

Av disse er det atypisk furunkulose den sykdommen som forårsaker høyest dødelighet.

Vaksinen har liten effekt

- Rapporter fra felt tyder på at vaksinering av rognkjeks tilsynelatende har liten effekt, og at det er behov for mer effektive vaksiner. Nye vaksiner er under utvikling noe som kan bidra til større overlevelse av rognkjeks i fremtiden, skriver Veterinærinstituttet i rapporten.

I tillegg understreker de at det er viktig å øke kunnskapen omkring vaksinasjon og vaksinasjonsrutiner hos rognkjeksen.

- Videre ser man at tiltak for å forbedre velferden for rognkjeksen bør videreutvikles. Dette gjelder både innenfor fôring, skjul, transport og håndtering.

Oppdrett av rognkjeks er en relativt ny næring som er i sterk vekst. Det er kun de siste fem årene at Veterinærinstituttet har mottatt prøver fra rognkjeks.

- Det er mangel på forskningsbasert kunnskap på denne arten og dette understøttes av resultater fra prosjektarbeidet. Fra diagnostikken ser vi at det fortsatt er et stort behov for å kartlegge sykdom og dødsårsaker hos denne arten, konkluderer Veterinærinstituttet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse