Det ble satt av åtte dager til å behandle ankesaken i Gulating lagmannsrett.

Oppdrettere tapte i lagmannsretten

De tre oppdrettsbedriftene Troland Lakseoppdrett, Langøylaks og Austevoll Melaks tapte ankesaken mot staten i striden om blomkålkoraller.

Publisert Sist oppdatert

Trøbbelet startet etter at en dykker fant det som betegnes som et stort rev av blomkålkoraller der de tre oppdrettsselskapene Troland Lakseoppdrett, Austevoll Melaks og Langøylaks skulle drive oppdrett i Kinn kommune.

Miljødirektoratet kom med beskjed til oppdretterne i januar 2020 om at hensynet til korallrevet måtte veie tyngst, og oppdretterne fikk beskjed om at anlegget måtte fjernes. Dette ville ikke oppdretterne akseptere og partene møttes derfor i Hordaland tingrett der oppdretterne tapte saken.

I den ferske dommen fra Gulating lagmannsrett blir staten frifunnet, samtidig som oppdretterne blir dømt til å betale statens saksomkostninger på 375.068 kroner.

- Ikke sannsynliggjort risiko

Carl-Erik Arnesen, styreleder i Troland Lakseoppdrett sier i en kommentar til Kyst.no at det registreres at lagmannsretten etter en samlet vurdering har kommet til at vilkårene for å trekke tilbake tillatelsen var tilstede.

- Oppdretterne er ikke enig i dette og mener at kunnskapsgrunnlaget tilsa, og tilsier, at det ikke har vist seg at skaden eller ulempen ved forurensingen blir vesentlig større enn da tillatelsen ble gitt. Oppdretterne mener også at staten ikke har sannsynliggjort at det forelå risiko for alvorlig eller irreversibel skade på blomkålkorallskogen som naturtype.

Arnesen trekker frem at oppdretterne iverksatte på eget initiativ overvåkning av blomkålkorallene under første produksjonssyklus som ikke viste tegn til skade eller sedimentering fra oppdrettsvirksomheten ved korallene.

- Bevisføringen tilsa også at et utvidet overvåkningsprogram kunne ivaretatt hensynet til blomkålkorallskogen slik at eventuell påvirkning kunne avdekkes og virksomheten stanses i tide – slik det også har vært gjort i andre sammenhenger.

Vil vurdere ny anke

Oppdretterne førte under ankesaken sakkyndige vitner fra fagmiljø som støttet at tillatelsen kunne bli stående på vilkår av overvåkning.

- Oppdretterne ville også akseptere en rekke andre vilkår som ville innebære at eventuell risiko for skade ville bli vesentlig redusert. Oppdretterne førte bevis for at det var fullt mulig å drive lokaliteten uten medisinbruk, uten at lagmannsretten har gått inn på dette.

Selskapene mener derfor at det ikke var nødvendig å trekke tilbake tillatelsen, og Arnesen kan fortelle til Kyst.no at de nå vil gå gjennom dommen for å vurdere en anke knyttet til de prinsipielle sidene av saken.

Bergens Tidende var først til å melde om dommen.