Helena Hauge (t.h) forteller deres verktøy kan gi raskere vaksineutvikling, her sammen med Unni Grimholt . Foto: Mari Press.

Nytt vaksineverktøy kan gi raskere vaksineutvikling

Ved hjelp av målsøkende enheter som leder vaksinen til immuncellene for å gi en mer effektiv immunrespons, tror Veterinærinstituttet og partnere, havbruksnæringen raskere kan få flere effektive og skreddersydde vaksiner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Helena Hauge, forsker i Forskningsgruppe Fiskehelse og leder av NFR-prosjektet TarGet i Veterinærinstituttet påpeker at det er en utfordring at det globalt sett finnes relativt få effektive vaksiner til andre oppdrettsarter enn laksefisk.

For videre vekst i havbruksnæringen er hun klar på at dette trengs, ettersom vaksiner er et av de viktigste forebyggende tiltak mot sykdom. Men vaksineutvikling har sine utfordringer, for eksempel når man mangler systemer for å dyrke virus i laboratoriet.

En løsning på dette kan være utvikling av DNA-vaksiner. Da er det kroppens egne celler som er vaksineprodusentene. Man kan også lage en slik vaksine relativt enkelt og effektivt.

- Men det er også flere eksempler på at man ikke har lyktes med denne tilnærmingen. Gjennom prosjektet ønsker vi å etablere en metode som gjør DNA-vaksinene mer potente når det er behov for det.

Målsøkende enheter

- Forskerne bruker målsøkende enheter som leder vaksinen til immunceller for å gi en mer effektiv immunrespons, forteller Hauge.

- Vi har optimalisert alle komponentene vi mener må være på plass for at DNA-vaksinen skal virke effektivt, inkludert hvordan vi leverer vaksinen og hva selve DNA-vaksinen skal inneholde. Vi har utviklet et fleksibelt, modulbasert «vaksineverktøy», som kan brukes på ulike sykdommer. Ingrediensene kan også byttes ut slik at vaksinen kan tilpasses ulike arter, sier hun.

TarGet:

Er et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd som ledes av Veterinærinstituttet og samarbeidspartnere er Pharmaq, Vaccibody, Iacob Mathiesen og Kjeller Innovasjon.

Verktøyet gjør også at vaksiner kan utvikles raskere.

 - Vi har allerede sett lovende resultater i to ulike sykdomsmodeller, og dette gjør at vi har veldig tro på verktøyet, sier Hauge.

Noe mer rundt hvilke sykdomsmodeller det er snakk om, kan hun ikke si.