Brit Hjeltnes, som er fagdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet sier hun er bekymret for mer enn bare en fiskesykdom. Foto: Eivind Senneset.

- Jeg er ikke bekymret for én sykdom, men for en rekke sykdommer

Juleintervju: Det sier Brit Hjeltnes, som mener det er etter hvert blitt veldig mange sykdommer fisken må «leve med», og påpeker at totalbelastningen har blitt for stor. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Den viktigste hendelsene for Hjeltnes i 2018 sier hun var at Veterinærinstituttet flyttet til Marineholmen i Bergen og befinner seg nå i smørøyet av fiskehelserelatert virksomhet.

Hjeltnes sier til Kyst.no at de største utfordringene for havbruksnæringen både i 2018 og til neste år er to ting.

- Disse er lus, lus, lus og for høy fiskedødelighet, påpeker hun. 

Dødelighet er noe fagsjefen er klar på at bør bedres til neste år. 

-  Den er en indikator på at fiskehelsen og fiskevelferden har et forbedringspotensial, sier Hjeltnes. 

Brit Hjeltnes og Veterinærinstituttet skal i februar neste år legge frem den årlige Fiskehelserapporten, som grundig tar for seg alle fiskesykdommer som preget 2018. Foto: Eivind Senneset.

- For stor belastning

På spørsmål om hvilken fiskesykdom hun er mest bekymret for i 2019, svarer Hjeltnes at hun er ikke bare bekymret for én sykdom, men for en rekke sykdommer.

- Det er etter hvert blitt veldig mange sykdommer fisken må «leve med». Totalbelastningen er etter min menig blitt for stor. En sykdom jeg vil følge ekstra godt med på i 2019 er likevel ILA. Så får jeg komme tilbake med en fullstendig analyse når Fiskehelserapporten legges frem i februar, sier hun.

Les også: - Veterinærinstituttet følger ekstra nøye med på ILA-utviklingen

- Ingen store gjennombrudd

Hjeltnes påpeker det heldigvis har blitt et større fokus på fiskehelse/fiskevelferd i forbindelse med teknologiutvikling.

- Det skjer stadig en rekke små forbedringer, men noen store gjennombrudd kan jeg ikke se vi har hatt i 2018.

- Hva bør oppdretterne bli bedre på når det kommer til fiskehelse?

- Samarbeidet mellom oppdrettere slik at det er mulig å få til en mer effektiv bekjempelse av fiskesykdommer som bl.a. PD og ILA, opplyser fagsjefen.

Fem kjappe:

  1. Vil det bli eksportert mer laksevolum neste år? Ja/nei Ja, men ingen stor økning.
  2. Er PD langt mer kontrollert neste år pga ny vaksine? Jeg ville gjerne svart et ja på denne, men jeg er avventende til vaksinene har fått brynt seg i felten.
  3. Tror du det vil lyse rødt "trafikklys" ved noen området til neste år? som fører til at de må redusere MTB? Jeg sitter i styringsgruppen for trafikklyssystemet så det vil jeg svare på i november 2019.
  4. Er Harald Nesvik fiskeriminister ut neste år? Jeg ser ikke for meg at noen fra KrF vil ha denne ukristelige ministerposten eller at Nesvik finner seg noen ny eksotisk kjæreste.
  5. Gjennomsnittleg laksepris for 2018 er cirka 59 kr/kg. Hva blir gj.snittsprisen for 2019? Det er fremdeles stort sug etter laks i markedet og ikke noen stor økning i volum gjør at jeg tror på 64 kr/kg.

De positive tiltakene som er gjort i havbruksnæringen i år mener hun er alle de oppdretterne som har klart å ta vare på fisken på en god måte i 2018 med minimalt svinn/dødelighet og få eller ingen avlusinger.

- De heier jeg på, så sant jeg har en mulighet fordi de gir meg tro på fremtiden.

Les også: Lus er blitt mer følsom for lusemidler

- Ikke vær så hårsåre

Når det gjelder omdømmet til havbruksnæringen mener Hjelnes at de må være enda tydeligere på hva næringen har et ansvar for å rydde opp i og forbedre, samt synliggjøre de som klarer det.

- Slutt med alt som kan tolkes som bortforklaringer, og ikke vær så hårsåre, påpeker hun. 

- Bobler av innovasjonskraft

Hjeltnes oppsummerer havbruksåret 2018 som utfordrende og spennende.

- Det har vært nok av problemer, men næringen bobler av innovasjonskraft. Så får vi komme tilbake til sykdomsdetaljene når Fiskehelserapporten legges frem medio februar, påpeker hun.

For viktig

- Dersom du skulle fått et juleønske innvilget overfor havbruksnæringen, hva ville det vært? 

- Ingen endringer i reseptretten for fiskehelsebiologene. Denne utdannelsen er for viktig for næringen til at vi kan tillate EU å diskreditere den, sier hun avslutningsvis.

Les alle juleintervjuene her.