Lusesituasjonen er jevnt over godt, forteller lusekoordinator for Midt-Norge, Lene-Catrin Ervik. Illustrasjonsfoto av merd: Sjømat Norge.

- Mange lokaliteter har hatt fisk i sjøen et knapt år uten å avluse

Lusesituasjonen i Midt-Norge er god sammenlignet med årene 2014 – 2016 og mange lokaliteter ligger godt an, forteller lusekoordinator Lene-Catrin Ervik til Kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I forbindelse med våravlusningen i uke 16 har Kyst.no snakket med lusekoordinator for Midt-Norge, Lene-Catrin Ervik, som til daglig jobber som leder for fiskehelse i Åkerblå.

Hun kan fortelle at årene 2017 og 2018 var gode år med tanke på lusenivå, hvor en opplevde store forbedringer sammenlignet med en svært utforende periode i 2014 – 2016.

- Så langt i 2019 har utviklingen vært relativt lik, dog noe høyere nivå totalt enn de to foregående årene. Oppsummert ligger nivået litt høyere enn 2017-18, men betydelig bedre enn 2014-16, sier hun til Kyst.no.

Ligger godt an

Ervik forteller videre at situasjonen ute på lokalitetene i år har vært jevnt over ganske god, noe det også har vært de to siste årene.

- Mange lokaliteter har hatt fisk i sjøen et knapt år uten å avluse, mye takket være godt koordinerte brakkleggingsområder, og god strategisk bruk av skjørt og rensefisk, utdyper koordinatoren.

Lene-Catrin Ervik, leder fiskehelse Åkerblå forteller at lusesituasjonen er jevnt over god. Foto: Åkerblå

Samtidig legger hun til at enkelte lokaliteter så langt i år har måttet avluse en runde eller to, noe som er en forskjell fra forrige utsett. Disse ligger ifølge Ervik likevel godt an sammenlignet med tidligere år.

Nøyaktighet er viktig

- Er det noe som røkterne bør være obs på?

-  Det har vært stort fokus på lus, lusekontroll – overvåking og tiltak, så jeg tror alle er godt kjent med hva de bør være obs på for sine lokaliteter. Jevnt over har de aller fleste lagt mye arbeid i strategien for lusekontroll, som røkterne kjenner godt til, svarer Ervik.

Nøyaktighet i overvåking, og etterlevelse av de tiltakene bedriften har satt på planen vil ifølge koordinatoren være en god praksis for å kontrollere luseutfordringene når temperaturen stiger og en får raskere utvikling av lus.

Les også: Bedring i lusesituasjonen på Vestlandet

Utfordrende med lave temperaturer

I tillegg forklarer Ervik at vårperioden er utfordrende med tanke på lave temperaturer i sjø, noe som innebærer en større risiko ved håndtering av fisk. Hun presiserer også at lusegrensen må overholdes, og at en i noen tilfeller ikke kommer unna avlusing. 

- Å gjennomføre dette med best mulig håndtverk er mitt beste råd. Unngå snarveier, bruk den tiden operasjonen krever – bruk dobbelt så lang tid som planlagt dersom utviklingen i operasjonen tilsier at det er nødvendig. Finfølelse med fisken i alle håndteringsoperasjoner er vel investerte ressurser, stadfester koordinatoren avslutningsvis.