Gå til innhold
Annonse
Salmar-lokaliteten Oterneset har fått påvist ILA, og har også hatt en rømmningshendelse som ble rapportert samme dag. Kart: Barentswatch.
Salmar-lokaliteten Oterneset har fått påvist ILA, og har også hatt en rømmningshendelse som ble rapportert samme dag. Kart: Barentswatch.

ILA-mistanken som ble meldt 15.novmeber hos Salmar Farming AS er bekreftet. Samtidig har flere laks fra anlegget rømt.

Annonse

Mattilsynet melder at det er påvist ILA ved Oterneset i Harstad kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av Salmar Farming AS avd. Troms, i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø AS, Skretting AS og Stim AS.

Fiskeridirektoratet mottok fredag 15. november melding fra Salmar Farming AS om rømming ved den samme lokaliteten i Vågsfjorden utenfor Harstad. Rømmingen ble meldt samme dag som ILA-mistanken ble rapportert til Mattilsynet.  

- Mistanken bygde på positive analyseresultater (PCR), skriver tilsynet i meldingen.

De forteller videre at de har stadfestet diagnosen 25. november 2019, på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA-virus ved to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR), gjort ved Veterinærinstituttet. Sekvenseringen av ILA-viruset viser at viruset er deletert (virulent variant).

Restriksjoner

- For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. På grunn av nærhet er også sjølokalitet 36077 Mollvika underlagt samme restriksjoner, skriver de.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse