Har søkt om GMO-olje i fôr

Rapsolje GMO

VKM: GMO-rapsolje gir ingen miljø- eller helserisiko

Fiskefôr som inneholder den genmodifisrete rapsoljen Aquaterra® gir ikke økt helserisiko for fisk, sammenliknet med konvensjonelt fiskefôr.

Det er konklusjonen i en gjennomgang Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø (VKM) har utført på oppdrag fra Mattilsynet.

De mener det heller ikke er noen indikasjon på at rapsoljen gir risiko for negative effekter på miljøet, sammenliknet med konvensjonelt fôr.

Det er første gang det er søkt om å få bruke et genmodifisert produkt i Norge.

Rapsoljen er et plantebasert alternativ til marine omega-3 fettsyrer. Vanligvis brukes fiskeolje som kilde til disse fettsyrene

Det er bare søkt om å få bruke den genmodifiserte rapsoljen i fiskefôr.

VKM har utført risikovurderingen i samsvar med veiledningen fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) for risikovurdering av genmodifiserte planter til bruk i mat og fôr.

Risikovurderingen er godkjent av medlemmer fra VKMs faggruppe for GMO – mat og fôr, supplert med et medlem fra VKMs faggruppe for fôr.

Les hele rapporten fra VKM her