En del av Salmonview Media Group
Foto: Forskning.no

Kommentar: Død oppdrettslaks gyter ikke.

Med flere rømminger på få uker, er diskusjonen om hvilken trussel den rømte fisken utgjør på de ville laksestammene er mer aktuell enn noen gang. Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) har sett litt på hvordan innslaget av oppdrettslaks i elvene beregnes statistisk. » Les mer